“NOWOCZESNA FIRMA W ŚWIETLE ZMIENIAJĄCYCH SIĘ REGULACJI PRAWNYCH”

DATA 19 czerwca 2018

godz. 9:00-14:00

Sala Konferencyjna, Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny w Tarnobrzegu,

Aleja Warszawska 227b

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu we współpracy z Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego, Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu, Ochotnicze Hufce Pracy Filia Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Centrum Edukacji i Pracy, ZUS Inspektorat w Tarnobrzegu,  Centrum Obsługi Inwestora TPPT, oraz firmą Gamechangers serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców na konferencję poświęconą zmieniającym się regulacjom prawnym w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej.
W ciągu bieżącego roku wprowadzono wiele istotnych dla przedsiębiorców zmian prawnych. Poczynając od RODO- Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, poprzez obowiązek składania Jednolitych Plików Kontrolnych, zmian w opłacaniu składek ZUS oraz jednej z największych zmian, szeregu ustaw składających się na Konstytucje Biznesu. Wszystkimi tymi zagadnieniami, a także tematami poświęconymi możliwościami dofinansowań z TARR oraz PUP, zajmiemy się na nadchodzącym spotkaniu. Spotkanie jest adresowane do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą przygotować swoja firmę do zmieniając się regulacji prawnych.

 AGENDA KONFERENCJI

9:00 Rejestracja i poranna kawa.
9:30 Powitanie gości przez Panią Teresę Huńkę, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu.
9:50 Prezentacja I: „PUE ZUS – e ZLA dla pracodawcy – funkcjonalność aplikacji”,  „Konstytucja Biznesu: Ulga w opłacaniu składek oraz działalność nieewidencjonowana” – Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Tarnobrzegu,
10:10 Prezentacja II: „Jednolity Plik Kontrolny JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców” – Urząd Skarbowy  w Tarnobrzegu,
10:30 Prezentacja III: „RODO – jakie niesie za sobą wyzwania?” – Konieczny, Wierzbicki  Kancelaria Radców Prawnych sp. p w Krakowie,
10:50 Prezentacja IV: „Refundacja wynagrodzeń dla pracowników młodocianych  – 60 lat działalność tarnobrzeskich jednostek OHP na lokalnym rynku pracy”-  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnobrzegu,
11:20 Prezentacja V: „Urząd dla pracodawcy – usługi i instrumenty rynku pracy” – Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu,
11:30 Prezentacja VI:  Praktyczne aspekty finansowania działalności współczesnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zmieniających się otoczeniu społeczno-gospodarczym i prawnym – Wydział Społecznej Akademii Nauk w Tarnobrzegu
11:50 Prezentacja VI: „Inicjatywy projektowe na rzecz rozwoju firm oraz kadr dla nowoczesnej gospodarki„  – Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ,
12:10 Prezentacja VII: „Innowacyjno-praktyczne przygotowanie absolwentów szkół do podjęcia pracy”- Józefa Biernacka.
12:30 Panel dyskusyjny.
12:50 Przerwa na lunch/Networking.
14:00 Zamknięcie konferencji.