KONFERENCJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

„UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W REGIONIE TARNOBRZESKIM”
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu we współpracy z Tarnobrzeską Agencją Rozwoju Regionalnego, Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A, tarnobrzeskim Wydziałem Społecznej Akademii Nauk, firmą Gamechangers oraz firmą PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców na konferencję poświęconą zwiększeniu potencjału rozwojowego firm w regionie tarnobrzeskim.
Podczas spotkania będą omawiane wyzwania, jakie niesie dla firm przyszłość w świetle zmian technologicznych, demograficznych oraz innych uwarunkowań środowiskowych. Będzie także możliwość zapoznania się z opcjami dofinansowań ze środków Unii Europejskiej z programu dla Średnich Miast.
Spotkanie jest adresowane do przedsiębiorców aktywnie szukających sposobów na rozwój swojego przedsiębiorstwa.

DATA 12 KWIETNIA 2018
godz. 9:00-14:00
Sala Konferencyjna w Tarnobrzeskim Parku Przemysłowo-Technologiczny w Tarnobrzegu
ul. Aleja Warszawska 227b
Wstęp wolny. Bardzo prosimy o wcześniejszą rejestrację. Lista miejsc ograniczona.
Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w konferencji.

 AGENDA KONFERENCJI

8:45 Rejestracja i poranna kawa.
9:15 Powitanie gości przez Panią Teresę Huńkę, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu.
9:25 Prezentacja I: Przedstawienie wyników badań – „Potencjał kadrowy pogranicza podkarpacko-świętokrzyskiego – w poszukiwaniu zadowolonych pracowników”, Małgorzata Kawalec, Wioletta Pytko, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
10:00 Prezentacja II: „Rola instytucji otoczenia biznesu w promowaniu i rozwijaniu przedsiębiorczości w powiecie tarnobrzeskim – analiza badań”, Dr Monika Gajdowska, tarnobrzeski Wydział Społecznej Akademii Nauk.
10:20 Prezentacja III: „Wpływ automatyzacji procesów na wydajność firmy oraz jej wartość”, Agnieszka Fleming, Gamechangers.
10:40 Prezentacja IV: „Polska Strefa Inwestycji – nowy instrument wsparcia dla inwestorów”, Łukasz Wasikiewicz, PwC.
11:00 Prezentacja V: „Wsparcie dla przedsiębiorców z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”, Tomasz Miśko, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.
11:20 Panel dyskusyjny.
12:30 Przerwa na lunch/Networking.
14:00 Zamknięcie konferencji.